Ristimetsa, Vedu küla, Tartu vald, Tartumaa 60536

Liiklusuuringud -ja analüüsid

Suuremad tööd aastatel 2016-2018:

 • Liiklusuuringute teostamine tugimaanteel 62 Kanepi-Leevaku (Erastvere-Põlva lõik) (Tellija OÜ Tinter- Projekt).
 • Zelluloosi kvartalist väljasõidu ja Tartu mnt ristmiku liiklusanalüüs (Tellija Reaalprojekt OÜ)
 • Tartu, Jaama 169 liiklusuuringud ja liiklusprognoos (YIT Ehitus AS)
 • Tartu, Paju tn 2 liiklusuuringud ja liikluskorralduse eskiis (Kvintett Kinnisvara OÜ
 • Liiklusuuringute ja -prognoosi aruanne põhimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 139,14 asuva Tiigrisilma ristmiku ümberehituse põhiprojekti raames (Tellijad OÜ Space Trader ja FIE Olar Järvloo)
 • Elvas Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kinnistute detailplaneeringu liiklusuuring. (Tellija Elva LV)
 • Liiklusuuringute teostamine kõrvalmaantee 25248 Antsla – Sänna km 4,811 asuval Säre ristmikul. (Tellija Keskkonnaprojekt OÜ)
 • Tee nr 8 Tallinn-Paldiski (km 11,3) Tähetorni ristmiku fooriprojekti koostamine (Tellija Keskkonnaprojekt OÜ).
 • Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa. Pärna tn 47 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu liiklusanalüüsi koostamine (Tellija Tartu Arhitektuuribüroo).
 • Rahinge supelala kinnistu ja lähiala detailplaneeringu liiklusuuringute ja -analüüsi koostamine. (Tellija Tähtvere Vallavalitsus)
 • Liiklusuuringute teostamine kõrvalmaanteel 13147 Peeterristi–Kudruküla, kõrvalmaanteel 13102 Ahtme–Rausvere (Tellija Roadplan OÜ).
 • Ülenurme vald, Räni alevik, Viljandi mnt 82 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu liiklusanalüüs (Tellija Alpter Invest OÜ).
 • Rae vallas Aaviku külas Tammiku tee 2 detailplaneeringu liiklusprognoosi koostamine (Tellija Tartu Arhitektuuribüroo).
 • Riia - Turu ning Vabaduse pst - Uueturu ristmiku liiklusloendused ja liikluskorra analüüs (Tellija Tartu Kaubamaja Kinnisvara).
 • Põhimaantee nr 3 ( E264) Jõhvi–Tartu–Valga ja kõrvalmaantee nr 13126 Kohtla-Järve - Mäetaguse ristmiku ning tugimaantee nr 34 Kiviõli–Varja ja tee nr 7510015 ristmiku ning tee nr 34 ja tee nr 7510011 ristmiku liiklusuuringute aruanne (Tellija Roadplan OÜ).
 • Riigitee nr 11280 Loksa-Viinistu km 0-1,09 ja 11285 Loksa-Pärispea km 0-1 ehitusprojekti koostamise raames liiklusuuringute teostamine (Tellija Keskkonnaprojekt OÜ).
 • Tartu linnas Ravila tn 14a // 14b // 14c krundi detailplaneeringu liiklusanalüüs (Tellija Tartu Ülikool).
 • Laeva vallas Kärevere külas asuva Kalda kinnistu detailplaneeringu liiklusuuringute ja liiklusprognoosi koostamine (Tellija Ökodisko OÜ).
 • Väike-Maarja vallas Ebavere külas Tehase ja Mihkelsoo kinnistu detailplaneeringu liiklusuuringud (Tellija OÜ Hendrikson ja Ko).
 • Tähtvere vallas Rahinge külas Oja tee 11 kinnistu detailplaneeringu liiklusanalüüs (Tellija Tartu Arhitektuuribüroo).
 • Tallinn, Endla tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu liiklusanalüüs. (Tellija Riigi Kinnisvara AS).
 • Pärnu ümbersõidu üheksa fooriobjekti analüüs ja foorisüsteemi optimeerimise lähteülesande väljatöötamine. (Tellija Maanteeamet)
 • Tee nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 1,950-12,972 asuva Pühi-Makita lõigu liiklusuuringud ja -prognoos. (Tellija Teedeprojekt OÜ)
 • Liiklusuuringud ja foorisüsteemide parendusettepanekute tegemine Narva linnas Tallinna mnt-l lõigus Energia tn kuni Rahu tn. (Tellija IB Foor OÜ)
 • Tee nr 38 Mõhküla-Põltsamaa ja tee nr 51 Võisiku-Kuningamäe liiklusuuringud. (Tellija Roadplan OÜ)
 • Liiklusuuringud tugimaanteel nr 88 Rakvere-Rannapungerja km 33,07-36,30. (Tellija EXTech Design OÜ)
 • Liiklusuuringu teostamine vastavalt Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli maa-ala detailplaneeringu tehnilisele kirjeldusele. (Tellija AB Artes Terrae OÜ)
 • Rakvere linn, L. Koidula tn 11b kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu liiklusanalüüs. (Tellija OÜ Hendrikson ja Ko)
 • Tallinnas Mustamäel Akadeemia tee, Vilde tee ja Ehitajate teega piirneva ala parkimisuuring. (Tellija Astlanda Ehitus OÜ)
 • Liiklusuuringute teostamine riigitee 2 Koigi ja Päinurme ristmikel (Tellija Landverk OÜ)
 • Pärnu ümbersõidu foorisüsteemide töö jälgimine, ettepanekute esitamine optimaalsete töörežiimide valikuks (Tellija IB Foor OÜ).