Ristimetsa, Vedu küla, Tartu vald, Tartumaa 60536

Liikluskorralduse eskiislahendused

Suuremad tööd aastatel 2016-2018:

 • Tee nr 2 ja tee nr 37 ristmiku (Puhu rist) liiklusuuringud ja eskiislahendused (Tellija Põltsamaa Vallavalitsus).
 • Tartu, Turu tn ja Ropka tee ristmiku piirkonna liikluskorralduse eskiislahenduse koostamine (Tellija Tartu Linnavalitsus).
 • Liiklusuuringute aruande ja liikluskorralduse eskiislahenduste koostamine Harku valla Tabasalu aleviku keskuse I etapi detailplaneeringu raames (Tellija Harku Vallavalitsus).
 • Vaksali tn kergliiklustee eskiisprojekti mahus liiklusanalüüs ja liiklusohutuse väljatöötamine (Tellija Tartu Linnavalitsus)
 • Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga km 138,4-152,0 asuva Tartu-Nõo lõigu ehituse eskiisprojekti koostamine, liiklusuuringud (Tellija Toner-Projekt OÜ).
 • Pärnu linnas Tallinna mnt, J.V.Jannseni tn ja Rääma tn ristmiku liikluskorraldusliku eskiislahenduse koostamine (Tellija Pärnu LV
 • Jalakäijate ülekäigurarade liikluskorraldusliku eskiislahendused Kalevi tn 76 juures, Tähe-Õnne, Tähe-Eha, ja Aardla-Aardlavälja ristmikel (Tellija Tartu LV)
 • Kohtla-Järve Järve linnaosa Pärna tn 20 kinnistu ja ümbritseva ala DP liikluskorraldus (Tellija OÜ Hendrikson ja Ko)
 • Tartus Ravila tn liikluskorralduslik eskiislahendus (Tellija Tartu LV)
 • Tamme pst (Raja tn-Kesk kaar) liiklusuuringute ja liikluskorralduslike eskiislahenduste koostamine (Tellija OÜ Tinter-Projekt)
 • Aianduse tn, Kopli tn ja Piima tn liikluskorralduse eskiislahenduse koostamine (Tellija Tartu LV
 • Pärnus Raba tn ja Laia tn vahelise silla DP liikluskorraldusskeemi koostamine (Tellija AB Artes Terrae OÜ
 • Liikluskorralduslike eskiislahenduste koostamine jalgrattaradade tähistamiseks Ravila tänavale ja Tehase tänavale. (Tellija Tartu LV)
 • Ettepanekud Sadamaraudtee koridori eskiisprojekti I etapi rakendamiseks. (Tellija Tartu LV)
 • Tartu linn. Veski-Oru ristmiku ja Võru-Väike-Tähe ristmiku piirkonna liikluskorralduse eskiislahenduste koostamine (Tellija Tartu Linnavalitsus)
 • Tartu linn. Liikluskorralduse eskiislahendused Kalda tee 22 juures, Pepleri tänaval Riia tn ja J.Kuperjanovi tn vahelisel lõigul, Ravila tn – W.Ostwaldi tn ristmikul, N.Lunini tn – Nooruse tn ristmiku piirkonnas ja Laulupeo pst-l (Tellija Tartu Linnavalitsus).
 • Tartu linn, Ravila - Betooni tänavate ristmikule ringristmiku liikluskorraldusliku eskiislahenduse koostamine (Tellija Tartu Linnavalitsus).
 • Põhimaantee 6 Valga – Uulu ja tugimaantee 73 Tõrva – Pikasilla Tõrva kesk ristmiku ohutustamise eskiisprojekt (Tellija Roadplan OÜ).
 • Jalgrattaraja või jalgratta- ja jalgtee liikluskorralduslikud eskiislahendused Pallase puiesteele lõigul Lammi tee kuni Mugasto tänav ja Jakobi tänavale lõigul K.E.von Baeri tänav kuni Lai tänav (Tellija Tartu Linnavalitsus).
 • Vanemuise tänava rekonstrueerimise liikluskorralduslik eskiislahendus ja liiklusuuringud (Tellija Roadplan OÜ)
 • Kohtla-Järvel Järveküla tee-Kalevi tn-Outokumpu tn ristmiku ning Kalevi tn-Olevi tn ristmiku liiklusuuringute ja eskiislahenduste koostamine. (Tellija Keskkonnaprojekt OÜ)
 • Luhamaa ja Koidula piiripunktide rekonstrueerimise liikluskorralduse eskiislahenduste koostamine. (Tellija Riigi Kinnisvara AS)
 • Tartu Kaunase pst ülekäiguradade liikluskorralduslik eskiislahendus. (Tellija Tartu LV)
 • Jalakäijate ülekäiguradade liikluskorralduslikud eskiislahendused Tartus Jaama-Raatuse ristmikul, Kalevi tänaval, Aardla-Lemmatsi ristmikul ja Kooli tänaval. (Tellija Tartu LV)
 • Tartu Vabaduse puiestee jalgrattaradade ja ülekäiguradade eskiislahenduste koostamine. (Tellija Tartu LV)